Konsalting u turizmu – Etourism Consulting

Edukacija

 

Mi verujemo da je znanje moć koju treba deliti!

Fokusiramo se na obrazovanje i neformalnu edukaciju svih u turizmu. Agencija ima dosta iskustva u obrazovanju (formalnom i neformalnom), i do sada smo održali veliki broj uspešnih edukativnih programa.

Više od 500 turističkih radnika u regionu je prošlo neku od naših obuka.

Teme koje obrađujemo odraz su naše specijalizovanosti i prakse, a to su uglavnom internet marketing u turizmu i preduzetništvo u turizmu. Mi ne „pričamo prazne priče“ i ne držimo uopštena teoretska predavanja, već se okrećemo isključivo praktičnoj primeni konkretnih aktuelnih znanja.

Nudimo tri vrste edukativnih programa:

1. PREDAVANJA 
2. SEMINARI 
3. KURSEVI
4. MASTER TRENING 

Naši edukativni programi su namenjeni učenicima i studentima turizma (i srodnih usmerenja) i zaposlenima u turizmu i ugostiteljstvu. Ono što govorimo proizvod je iskustva iz prakse. Prenosima naša lična iskustava i znanja stečena u realnim poslovnim situacijama na turističkom tržištu.

Naše program edukacije mogu koristiti sve kompanije i organizacije u turističko-ugostiteljskom sektoru koje žele ojačati radni potencijal svojih kadrova i članova, zatim turističke organizacije i druga javna preduzeća, udruženja i asocijacije čija je delatnost nekim delom vezana za turizam, kao i obrazovne institucije u kojima se izučava turizam, čime bi učenici i studenti dobili novu dimenziju u obrazovanju i na adekvatan način nadogradili stečena znanja redovnim obrazovanjem.

Turizam je jedna od najintenzivnijih delatnosti koja beleži stalne i brze promene. Formalno obrazovanje o turizmu koje se stiče u zvaničnim srednjeobrazovnim i visokoobrazovnim instutucijama je nefleksibilno i neažurno, često i zastarelo. Veliki obrazovni sistemi se jednostavno sporo prilagođavaju promenama. Zato je danas situacija takva da u turizmu imamo puno visokoobrazovanih kadrova koji nemaju tražena znanja.

Treningom i edukacijom doprinećemo da polaznici naših seminara i kurseva dobiju adekvatna, konkretna i direktno primenjiva znanja, koja im se mogu odmah isplatiti!

NOVO: U skladu sa potrebama turističkih radnika kreirali smo i Master treningnajsveobuhvatniji online seminar u kojem ćete naučiti sve što je potrebno promociji i prodaji turističkih usluga putem interneta.

Većina obuka se može sprovesti online, preko Skype-a.

Ukoliko su vam potrebne naše konsalting usluge možete nas kontaktirati.