Konsalting u turizmu – Etourism Consulting

Turistička organizacija Zapadna Srbija

Naša saradnja sa regionalnom Turističkom organizacijom Zapadne Srbije odivija se na više nivoa: edukacija, konsalting i onlajn marketing.

U saradnji sa TOZS realizovali smo nekoliko obuka za turističke radnike (turističkih organizacija, agencija i ugostiteljskih objekata) Zapadne Srbije na temu primene Interneta i novih tehnologija u turizmu, odnosno kako iskoristiti internet u cilju efikasnije promocije i prodaje turističko-ugostiteljske ponude.

Za TOZS smo uradili i Analizu nastupa na internetu, društvenim mrežama i analizu sajta, uz ukazivanje na nedostatke sa konkretnim predlozima za prevazilaženje pronađenih nedostataka i dodatno unapređenje. Takođe, kreirali smo i vodili naloge TOZS na društvenim mrežama Pinterest i Instagram.