Konsalting u turizmu – Etourism Consulting

Turistička Organizacija Republike Srpske

Etourism Consulting nudi veliki izbor edukativnih programa iz oblasti primene onlajn marketinga u turizmu i turističkog preduzetništva.

Jedan od klijenata je krovna Turistička Organizacija Republike Srpske koja je angažovala našu agenciju u cilju održavanja dvodnevne obuke predstavnicima lokalnih turističkih organzacija u Republici Srpskoj o primeni interneta u turizmu.

Kroz više zanimljivih i interaktivnih predavanja a naročito radionica koje su podrazumevale aktivan rad učesnika, polaznici obuke stekli su veoma proširena znanja iz ove oblasti. Učesnici su ovaj kurs istakli kao jedan od najboljih i najkorisnijih programa koji su do sada prošli a evaluacijom su ocenili naše predavače i kvalitet predavanja najvišim ocenama.

Ocena kvaliteta obuke od strane učesnika
Evaluacija obuke od strane učesnika (klik za veći prikaz)

Seminar je održan u hotelu Kardial u Banji Vrućici, a usled velikog zadovoljstva klijenta a i polaznika najavljena je i buduća saradnja.

Pored TORS, agencija je vršila veliki niz drugih predavanja, seminara i obuka, a neki od ostalih klijenata bili su Turistička Organizacija Srbije, Turistička Organizacija Opštine Trstenik, Ekonomski fakultet u Nišu, udruženje Srbija za Mlade, udruženje Mladi za turizam i drugi.