Konsalting u turizmu – Etourism Consulting

OTKS Sokobanja

Agencija Etourism Consulting angažovana je za pružanje usluga internet marketinga od strane Organizacije za turizam i kulturu Sokobanja, u cilju relizacije promotivne online kampanje za promociju manifestacija koje se održavaju destinaciji kao i same destinacije u celini za letnju sezonu 2016. i 2017. godine.

Usluge su se odnosile pre svega na oglašavanje na društvenim mrežama Facebook i Instagram, kao i preko Google Adwords sistema. Kampanja je realizovana u periodu od maja do oktobra 2016. i 2017. godine.

Osnovni cilj kampanje bio je online brendiranje destinacije i letnjih manifestacija, pa su kao osnovni parametar merenja kampanje izabrani broj prikaza oglasa i cena po prikazu oglasu.

Zahvaljujući dobrom targetiranju i specifično krojenim oglasima za svaku ciljnu grupu dobili smo veoma niske cene oglasa – za svaki prikaz u proseku plaćeno 0,00076 eura, odnosno 0,092 dinara.

Praktično, za svakih 100 prikaza oglasa za manifestiacije i Sokobanju plaćeno je manje od 10 dinara, odnosno svega 9,23 dinara, dok je za hiljadu prikaza plaćeno u proseku 92 dinara.

To dalje znači da je za svakih 100.000 prikaza plaćeno u proseku samo 9.200 dinara. To je svakako rezultat sa kojim se ne može porediti niti jedan drugi vid oglašavanja.

Pored izuzetno efikasnih oglasa, celokupna kampanja je donela još neke dodatne efekte i rezultate, kao što su povećanje poseta na sajtu, povećanje fanova na Facebook stranici, veću vidljivost objava na stranici i sl.

Broj fanova pre početka kampanje iznosio je 1351, dok je po završetku kampanje ta cifra na 4368 sa izraženim daljim rastom. To znači da je broj lajkova povećan za 223%!

Imajući u vidu sve navedeno, kampanja je ocenjena izuzetno uspešnom, što potvrđuju i sledeći pokazatelji:

– oglasi su prikazivani relevantnoj i zainteresovanoj ciljnoj grupi
– postignuta je izuzetno niska cena prikaza oglasa
– broj fanova na stranici je povećan za 223%
– reach objava na stranici je povećan i do 30 puta

 

Ukoliko ste i vi zainteresovani za saradnju sa nama, možete nas kontaktirati.