Konsalting u turizmu – Etourism Consulting

Sertifikovana predavanja, seminari i kursevi!

Naša predavanja, seminari i kursevi namenjeni su zaposlenima u turizmu, učenicima i studentima turizma (i srodnih usmerenja). Prenosimo praktična i direknto primenjiva znanja! Naša edukacija nije proizvod udžbenika već prevashodno ličnih iskustava predavača i edukatora u realnom okruženju na turističkom tržištu.

Naš program edukacije mogu koristiti sve kompanije i organizacije u turističko-ugostiteljskom sektoru koje žele ojačati radni potencijal svojih kadrova i članova, zatim turističke organizacije i druga javna preduzeća, udruženja i asocijacije čija je delatnost nekim delom vezana za turizam, kao i obrazovne institucije u kojima se izučava turizam, čime bi učenici i studenti dobili novu dimenziju u obrazovanju i na adekvatan način nadogradili stečena znanja redovnim obrazovanjem.

Turizam je jedna od najintenzivnijih delatnosti koja beleži stalne i brze promene. Formalno obrazovanje o turizmu koje se stiče u zvaničnim srednjeobrazovnim i visokoobrazovnim instutucijama je nefleksibilno i neažurno, pa samim tim izastarelo i nepotrebno. Veliki obrazovni sistemi se jednostavno sporo prilagođavaju promenama. Zato je danas situacija takva da u turizmu imamo puno visokoobrazovanih kadrova koji nemaju tražena znanja.

Treningom i edukacijom doprinećemo da polaznici naših seminara i kurseva dobiju adekvatna, konkretna i direktno primenjiva znanja, koja im se mogu odmah isplatiti!

Naš edukativni program obuhvata predavanja, seminare i kurseve. Nakon pohađanja seminara i kurseva svi polaznici dobijaju odgovarajuće sertifikate, ali što je najvažnije, dobijaju nova znanja!

Izaberite jedan od edukativnih programa:

 

PREDAVANJA          SEMINARI          KURSEVI